VILLKOR

Vänligen läs dessa användarvillkor noggrant - de lägger ut grunden för din användning av denna webbplats. Du bör inte använda webbplatsen om du inte godkänner dessa användarvillkor. Genom att använda vår webbplats bekräftar du att du accepterar dessa användarvillkor och att du samtycker att följa dem. Om du har några frågor, vänligen kontakta kundtjänst på info@markanthonyintl.com innan du använder denna webbplats.

Vår webbplats riktar sig till personer som är tjugofem [25] års eller äldre, bosatta i Sverige. Vi representerar inte att dessa villkor eller innehåll som är tillgängligt på eller via vår webbplats är lämpligt för eller tillgängligt på andra platser. Du samtycker till att inte använda webbplatsen eller orsaka eller tillåta att webbplatsen används om något material på denna webbplats, din användning av denna webbplats eller produkter som annonseras på denna webbplats strider mot lagen i den jurisdiktion där du befinner dig. I så fall är denna webbplats inte avsedd för din användning och vi ber att du inte använder denna webbplats.

Vi förbehåller oss rätten att ändra eller uppdatera dessa användarvillkor då och då. Vänligen kontrollera dessa användarvillkor varje gång du besöker vår webbplats för att säkerställa att du är medveten om de villkor som kommer att styra din användning av webbplatsen.

Vem är vi?

Dessa användarvillkor avser vår webbplats se.whiteclaw.com. Vi är Mark Anthony Brands International Unlimited Company, ett företag registrerat på Companies Registration Office, Irland. Vårt säte är 4: e våningen, Donnybrook House, 36 - 42, Donnybrook Road, Dublin D04 WN49 och vårt registreringsnummer är 625558. Vårt momsnummer är 3542926LH.

Du kan kontakta oss via e-post på info@markanthonyintl.com

Användning av vår webbplats

Du får inte använda denna webbplats om du inte är minst tjugo (20) år gammal. Om du är yngre än tjugo (20) år, vänligen lämna webbplatsen omedelbart. Du samtycker till att inte kringgå de tekniska åtgärder som vi har vidtagit för att säkerställa att webbplatsen följer gällande lag och förordning.

Du kan använda denna webbplats för ditt personliga, icke-kommersiella bruk. Vi kan göra ändringar på webbplatsen då och då. Vi kan inte garantera att webbplatsen eller något av dess innehåll eller innehåll åtkomligt från den alltid kommer att vara tillgängligt eller oavbrutet eller förbli detsamma - vi kan ändra den för att förbättra den eller för att återspegla förändringar i våra produkter och våra affärsprioriteringar. Vi förbehåller oss rätten att avbryta användningen av webbplatsen i allmänhet eller blockera åtkomst till någon del av webbplatsen om vi misstänker missbruk. Vi förbehåller oss vidare rätten att lämna ut all information vi har om din identitet och alla bevis vi har som direkt eller indirekt avser missbruk av denna webbplats. I händelse av att ditt missbruk utgör ett brott kommer vi att anmäla sådana överträdelser till relevanta brottsbekämpande myndigheter och vi kommer att samarbeta med dessa myndigheter genom att avslöja all information vi har om din identitet till dem.

Vi kan inte garantera att denna webbplats eller något innehåll på den eller tillgängligt från den kommer att vara:

 • kompatibel med all eller någon hårdvara och programvara som du använder;
 • tillgänglig hela tiden eller vid en viss tidpunkt,
 • korrekt, fullständig och uppdaterad; eller
 • säker eller fri från buggar eller virus.

Vår webbplats är tillgänglig utan kostnad. Informationen på denna webbplats ges endast för allmän information och intresse, och bör inte litas på. Vi rekommenderar att du ber om ytterligare råd eller söker ytterligare vägledning innan du vidtar några åtgärder baserade på information från denna webbplats.

Vi ansvarar inte för något innehåll eller åsikter som publiceras på någon form av sociala medier eller annat forum som är tillgängligt via vår webbplats, såvida vi inte själva har publicerat innehållet. Vi kommer att ha rätt (men inte skyldigheten, såvida inte en sådan skyldighet föreskrivs enligt tillämplig lag) att ta bort innehåll eller åsikter som publiceras på våra sociala medier eller annat forum av vilken anledning som helst.

Denna webbplats och dess innehåll (inklusive våra varumärken) skyddas av immateriella rättigheter och antingen tillhör oss eller är licensierad för användning av oss. Du får inte, förutom vad som uttryckligen tillåts enligt tillämplig lag, kopiera eller använda det av någon anledning utan skriftligt medgivande från oss.

Vår integritetspolicy och cookiespolicy

För mer information om hur vi samlar in och använder personuppgifter (inklusive information som samlas in via denna webbplats) se vår integritetspolicy.

För mer information om vilken typ av cookies vi använder på vår webbplats och hur du kan ställa in dina cookiepreferenser, se vår cookiespolicy.

Ditt uppförande

Du kommer inte att:

 • ladda upp, posta, e-posta eller på annat sätt överföra material som innehåller virus eller annan datorkod, filer eller program som är utformade för att avbryta, förstöra eller begränsa funktionaliteten hos någon datorprogramvara eller hårdvara eller telekommunikationsutrustning som är associerad med webbplatsen;
 • störa servrarna eller nätverken som är anslutna till webbplatsen eller bryta mot någon av webbplatsens nätverksprocedurer, -policyer eller -regler;
 • utge dig för att vara någon annan person när du använder webbplatsen;
 • uppföra dig på ett vulgärt, stötande, trakasserande eller förkastligt sätt när du använder webbplatsen;
 • skicka in, eller på annat sätt publicera via webbplatsen eller på sociala medier eller andra forum som är tillgängliga från den, allt material eller innehåll som är ärekränkande, stötande, pornografiskt, kränkande eller hotfullt eller som beskriver olaglig aktivitet eller annonserar varor eller tjänster;
 • skicka in, eller på annat sätt publicera via webbplatsen eller på sociala medier eller andra forum som är tillgängliga från den, allt material eller innehåll som kränker en tredje parts immateriella rättigheter;
 • använda webbplatsen för olagliga ändamål; eller
 • återförsälja, underlicensiera eller exportera programvaran som är kopplad till webbplatsen.

Inlagor

Du samtycker att alla kommentarer, förslag eller feedback om vår webbplats eller produkter som du delar med oss via denna webbplats (eller via något annat forum som är tillgängligt från denna webbplats inklusive våra sociala medieforum, e-postadresser eller postadresser) kan användas eller publiceras av oss för att utveckla, förbättra eller marknadsföra vår webbplats eller produkter utan ditt tillstånd, på Irland och i resten av världen, förutsatt att vi i samband med marknadsföring endast använder sådana kommentarer, förslag eller feedback anonymt.

Vårt ansvar gentemot dig

Dessa användarvillkor utesluter inte vårt ansvar (om något) gentemot dig för:

 • personskada eller dödsfall till följd av vår vårdslöshet;
 • bedrägeri; eller
 • alla frågor där det skulle vara olagligt för oss att utesluta eller försöka utesluta vårt ansvar.

Vi är endast ansvariga gentemot dig för förluster som du ådrar dig som en direkt följd av vårt brott mot dessa användarvillkor och som rimligen kan förutses. Vi är inte ansvariga gentemot dig för några affärsförluster (inklusive men inte begränsat till förlorade vinster, förlorade intäkter, verksamhetsavbrott eller förlorade data) eller indirekta förluster eller följdförluster eller skador som du kan drabbas av eller ådra dig i samband med din användning eller oförmåga att använda vår webbplats, material som publiceras på eller är tillgängligt från den, eller webbplatser som är kopplade till eller från den.

Du kan ha andra rättigheter enligt lag, och dessa användarvillkor påverkar inte dessa förutom om de två är oförenliga I detta fallet kommer dessa användarvillkor att överskrida alla andra rättigheter du har, såvida detta inte är tillåtet enligt lag.

Länka

Vi kan länka till andra webbplatser. När vi gör detta kommer vi att försöka göra det så tydligt som möjligt att du lämnar vår webbplats. Vi är inte ansvariga för dessa webbplatser på något sätt och stöder dem inte. Din användning av dessa webbplatser kommer att styras av den webbplatsens villkor. Du bör kontrollera varje webbplats villkor och integritetspolicy när du besöker den.

Du får inte länka till denna webbplats från en annan webbplats utan vårt skriftliga medgivande.

Vårt kontrakt

Dessa användarvillkor gäller endast din tillgång till denna webbplats.

Observera att vi kanske inte nödvändigtvis behåller en kopia av dessa användarvillkor. Vi rekommenderar att du skriver ut en kopia av dem för framtida information. Du kan ladda ner en pdf-version av dessa användarvillkor genom att klicka här.

Vårt kontrakt och all kommunikation mellan oss kommer att vara på engelska.

Tvister

Om du har något klagomål om denna webbplats eller någon av de varor eller tjänster vi tillhandahåller, bör du kontakta kundtjänst på info@markanthonyintl.com så försöker vi lösa det så snart som möjligt. Men om det finns en tvist angående din användning av webbplatsen eller dessa användarvillkor kommer domstolarna att använda irländsk lag för att avgöra tvisten. Om du vill vidta rättsliga åtgärder mot oss är vi båda överens om att Irlands domstolar kommer att ha exklusiv behörighet.